Hospodárske stredisko obchodu

Hlavným obchodným zámerom strediska je rozvíjať a zdokonaľovať obchodnú činnosť zameranú predovšetkým na zabezpečovanie hasičskej techniky pre útvary hasičských jednotiek v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v priemysle a na letiskách. Ide predovšetkým o navrhovanie a dodávky hasičských automobilov od zahraničných kooperujúcich partnerov vrátane zabezpečovania plného servisu dodaných vozidiel technikmi výrobcu alebo v spolupracujúcich servisných zariadeniach na Slovensku. Na Slovensku sme držiteľmi obchodného zastúpenia dôležitých výrobcov hasičských vozidiel.

a) SIDES Francúzsko (od roku 1996), výrobca hasičkých vozidiel pre všetký oblasti hasičských zásahov
b) BRONTO SKYLIFT Fínsko (od roku 2002), výrobca hasičských a priemyselných plošín a rebríkov.
c) Ziegler výrobca hasičkých vozidiel pre všetký oblasti hasičských zásahov
Vzhľadom na potrebu zabezpečovať aj dodávky príslušenstva pre uvedené vozidlá, ale aj vzhľadom na dielčie potreby hasičských útvarov, obchodne zastupujeme aj výrobcov niektorých druhov menších zariadení a príslušenstva.
Naša firma sa zaoberá aj predajom osobných ochranných pomôcok, pričom v tejto oblasti spolupracujeme s koncernom Honeywell Safety Products, v rámci ktorého pôsobia mnohé renomované značky OOPP ako napríklad: Sperian, KCL, North, Timberland, Salisbury a mnoho ďalších.
Ponúkame:
· Ochranné osobné pracovné pomôcky koncernu Honeywell Safety Products (ochranné pomôcky celého tela a detektory plynov)
· Plávajúce čerpadlá AQUAFAST Francúzsko
· Zásahové hadice THÖNI Rakúsko
· Elektrické zariadenia pre hasičov, elektrocentrály – GIFAS ELECTRIC Rakúsko, Endress Nemecko

Okrem vyššie uvedených výrobkov zabezpečujeme dodávky a servis mnohých ďaľších výrobkov: hasiacich prístrojov, hydrantových skríň, rôznych druhov čerpadiel, príslušenstva hasičských vozidiel. Vybavujeme aj objednávky všetkých druhov tovarov pre hasičské jednotky a občiansku vybavenosť zariadeniami požiarnej bezpečnosti domov a objektov.

Nakoniec, od roku 2015 sme v spolupráci s americkou spoločnostou ODG, získali výhradné distribučné práva na predaj vozidiel kanadskej značky ARGO.

Potvrdením kvality spoločnosti TOP TEAM, spol. s.r.o. je aj získanie certifikátu systému manažérstva kvality v oblasti obchodnej a servisnej činnosti s hasičskou technikou, čím sme preukázali, že spĺňame požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009.

Certifikáty: ISO14001, ISO9001, Osvedčenie zástupcu výrobcu Bronto Skylift, Trace certificate

Košice, 24 Januára 2013

Ing. Peter Fedorik, CSc.
konateľ