Záves na zbrane

ARGO v súlade so svojou reputácíou pre pohodlie a bezpečnosť ponúka "Sure Grip" záves na zbrane pre svoje modely 8x8 a 6x6 s výnimkou modelov XT.

"Sure Grip" záves zaisťuje bezpečnú prepravu zbraní i do hĺbky najlepších loveckých revírov.

Záves na zbrane

 

Cena: 0,00 €