Hmlové svetlá

Hmlové svetlá zvyšujú viditelnosť za nepriaznivých poveternostných podmienok - v daždi, hmle, prachu alebo počas sneženia.

Doplnok je dostupný pre všetky modely, nie je ho však možné použiť na prednom ochrannom ráme.

Hmlové svetlá

Cena: 0,00 €